Abonament RTV – płacić czy nie?

Abonament RTV w Polsce płaci jeden milion gospodarstw domowych, podczas gdy powinno to robić dziesięć milionów. Polakom wydaje się, że telewizja im się należy. Tymczasem według ustawy o radiofonii i telewizji obowiązek płacenia comiesięcznej opłaty wynika z faktu rejestracji danego odbiornika. A my odbiorników, ani telewizyjnych ani radiowych po prostu nie rejestrujemy. Dlatego od pewnego czasu Telewizja Polska sprawdza, czy ludzie abonament opłacają. Na nic zdadzą się tłumaczenia, że owszem, radio czy telewizor mamy, ale z niego nie korzystamy. W myśl ustawy bowiem, domniemywa się, że osoba, która posiada sprawny odbiornik radiowy lub telewizyjny, używa go. Do naszych drzwi może zapukać kontroler, który sprawdzi, czy masz zarejestrowany odbiornik. Jeśli okaże się, że nie, grozi ci kara pieniężna w wysokości 555 zł. W opinii prawników nie ma jednak obowiązku by takiego kontrolera wpuścić do domu. Konstytucja gwarantuje przecież prawo do prywatności. Pytanie jednak, czy płacenie abonamentu nie przyniosłoby pozytywnych skutków dla programu telewizyjnego. Większość Polaków tłumaczy, że nie płaci abonamentu, bo jakość polskiej telewizji publicznej do tego nie zachęca. Telewizja emituje wciąż te same filmy, niskiej jakości programy rozrywkowe i pokazuje wciąż te same twarze. Być może pozyskanie funduszy na produkcję programów przyczyniłoby się do poprawy oferty telewizyjnej. Ale to na pewnie prędko nie czeka.

Jestem menadżerem sprzedaży w jednej z dużych agencji reklamowych w Warszawie, o mediach i świecie reklamy wiem na prawdę dużo. Postanowiłam się tym z Wami podzielić! Zapraszam do śledzenia mojego serwisu!